"حفاظت از تنوع زیستی پیش‌شرطِ دستیابی به توسعه پایدار است"

| 5 June 2017, 10:41

کریستینا پاسکا پالمیر، دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد، در پیامش، به مناسب پنجم جون روز جهانی محیط‌زیست می‌گوید که حفاظت از تنوع زیستی پیش‌شرطِ دستیابی به توسعه پایدار است.

خانم پالمیر، با توجه به زنده‌گی امروزی بشر در پیامش می‌افزاید: "اکثر ما در شهرهای مملو از ساختمان‌های بتونی (کانکریتی) زنده‌گی می‌کنیم و از ابزارهای چون تیلفون همراه و لپ‌تاپ و این گونه وسایل استفاده می‌کنیم که ما را به سایر مردم وصل می‌سازد؛ اما اغلب ما را از شگفتی‌های طبیعت محروم می‌کند".

از سوی دیگر، پژوهش‌های متعدد تجربی نشان می‌دهد، کسانی که با طبیعت سروکار دارند در مقایسه با کسانی که کم‌تر با طبیعت ارتباط دارند، در زنده‌گی بیشتر پرانرژی، مثبت، پرنشاط و سرزنده اند.

به گفته‌ی دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل، تعدادی از مطالعات ثابت ساخته است که  قرارگرفتن در معرض تنوع زیستی به بهبود سلامت و تندرستی کمک می‌کند.

او می‌افزاید: "این نباید شگفت‌آور باشد، زیرا مسایل تنوع زیستی با بسیاری دلایل برای ادامه‌ی حیات و معشیت مهم است و شواهد آن آشکار است. تنوع زیستی و اکوسیستم‌های سالم، محصولات و خدمات لازم را که برای بقای انسان ضروری است، فراهم می‌سازد. این خدمات شامل امنیت غذایی، بهداشت غذایی و منابعی برای تحقیقات پزشکی می‌گردد، از این‌رو مسایل مربوط به تنوع‌زیستی برای آینده‌ی ما مهم است".

با توجه به اهمیت مسأله، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۹ میلادی به این طرف، نُه قطعنامه‌ی مسلسل را در رابطه به هم‌سازی و تطابق با طبیعت تصویب کرده است.

خانم پالمیر، در مورد این موضوع می‌گوید: "هسته اصلی این جهان‌بینی، ارزش ذاتی طبیعت و ضرورت ارتقای تطابق با طبیعت است که به منظور رسیدن به تعادل میان نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نسل حاضر و آینده، به رسمیت می‌شناسد".

به گفته‌ی وی، با توجه به از دست‌دادن سریع تنوع زیستی در دهه‌های گذشته، دستیابی به این تعادل اهمیت ویژه دارد.

او تأکید می‌کند، حفظ خدمات ضروری که تنوع زیستی فراهم می‌کند، به اقدام فوری و تعامل جمعی همه بخش‌های جامعه – سازمان‌های دولتی، غیر دولتی و بخش خصوصی – به طور یکسان نیاز دارد.

خانم پالمیر می‌گوید: "حفاظت از تنوع زیستی پیش‌شرطِ دستیابی به توسعه پایدار است. بر این اساس، تنوع زیستی لازم است که در همه بخش‌ها به صورت واحد، بخشی از گفتمان سیاسی جریان اصلی ما باشد".

این کارشناس زیست محیطی می‌گوید که مردم نیز به شیوه‌های که همیشه آشکار و هویدا نیست، به تنوع زیستی وابسته اند؛ چون سلامت انسان‌ها نهایتاً به محصولات اکوسیستم و خدمات آن ارتباط دارد، چون آب نوشیدنی بهداشتی، غذای سالم و منابع سوخت پاک، تولیداتی که برای رفاه و معیشت انسان لازمی اند.

خانم پالمیر می‌افزاید: "تنوع زیستی سالم همچنان برای ما مزایای مختلف اجتماعی چون تفریح و گردشگری را فراهم می‌سازد. بنابراین آشکار است که تنوع زیستی و رفاه انسان باید بخشی از هر چارچوب توسعه پایدار باشد".

به باور وی، طبیعت به انسان‌ها فرصت انرژی دوباره را می‌دهد و مناطق حفاظت‌شده؛ چون پارک‌های ملی، ذخایر طبیعی و پناهگاه‌های دریایی، نقش بسیار مهمی را در حفظ یک محیط سالم برای هر دو؛ مردم و طبیعت بازی می‌کند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>