زباله های کابل تمام شدنی نیست

| 14 May 2017, 10:59

افزایش نفوس، استفاده از ظروف پلاستیکی و پلاستیک سبب افزایش زباله ها در شهر کابل شده است

در اکثر نقاط شهر کابل زباله ها به حدی زیاد می شود که در مدت کوتاهی بیشتر از حد زباله دانی ها می شود

شهرداری کابل تلاش می کند تا زباله های شهر را با کارمندان و امکانات شان جمع آوری کنند

اما امکانات و کارمندان شهرداری کابل به تناسب میزان تولید زباله ها در کابل کافی نمی باشد

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>