افغانستان در تلاش عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

| 11 May 2017, 10:55

کابینه‌ی کشور به روز چهارشنبه تصویب کرد که باید در این خصوص بودجه ویژه در اختیار نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد قرار گیرد.

بر اساس، خبرنامه‌ای ارگ، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، پیشنهاد نامزدی افغانستان برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به جلسه ارایه کرده است.

به گفته‌ی وی، افغانستان به منظور کسب عضویت در این شورا برای سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ نامزد بوده است.

در خبرنامه آمده است: « کابینه، وزارت‌های مالیه و امور خارجه را موظف کرد که یک بودجه خاص را به اختیار نماینده‌گی دایمی افغانستان در ملل متحد قرار دهد تا در راستای عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، اقدامات عاجل صورت گیرد».

قرار است که انتخابات آن در جریان هفتادودومین اجلاس مجمع عمومی، در ماه اکتوبر سال روان میلادی در نیویارک برگزار گردد.

از حوزه‌ی آسیا پاسفیک تا اکنون کشورهای افغانستان، پاکستان، فیجی، مالیزیا، نیپال و مالدیف بر سر چهار کرسی با هم در رقابت اند.

وزیر خارجه گفته است که حمایت ۶۵ کشور را به نفع افغانستان جلب کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>