تدویر کارگاه آموزش‌های حقوقی به کودکان در غور

| 10 May 2017, 08:28

کمیسیون مستقل حقوق بشر،  اخیراً کارگاه دو روزۀ آموزش‌های حقوقی را برای برخی کودکان در ولایت غور راه‌اندازی کرد.

این کارگاه زیر نام «بیایید حقوق خود را بشناسیم» در لیسه نسوان کرمان ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور از سوی بخش حمایت و انکشاف حقوق کودکان دفتر ساحوی این کمیسوین برگزار گردید.

مقام‌های این دفتر گفته اند که در این کارگاه آموزشی، ۱۲ تن از شاگردان نخبه مکاتب دخترانه و پسرانه‌ی کرمان، در مورد حقوق اطفال آموزش دیدند.

عبدالصمد امیری،  آمر بخش حمایت از حقوق کودکان این دفتر گفته است: «برای کودکان در این کارگاه که شامل شش دختر و شش پسر بودند، در ابتدا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بخش‌های برنامه‌ی آن به ویژه بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال معرفی گردید و در ادامه، مفاهیم حقوق و حقوق بشر با بیان ساده برای اشتراک کنندگان توضیح داده شد».

حق داشتن نام و تذکره تابعیت برای کودکان، حقوق کودکان معیوب، معلول و معتاد؛ صحت و حفظ‌الصحه اطفال، کار شاقه و سهم نگرفتن کودکان در فعالیت‌های جنگی، تفریح و بازی کودکان، برخورد با اطفال در مکاتب و پرورشگاه‌ها و حق آموزش و پرورش آنها، شامل ساختن دیدگاه‌های کودکان و تصمیم‌گیری شان در زنده‌گی، وظایف والدین، دولت، موسسات و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برابر کودکان، از موضوعاتی بود که برای کودکان در این کارگاه آموزش داده شده است.

به گفته‌ی آقای امیری، در ختم این کارگاه، با آمرین لیسه‌های مربوط هماهنگی شد تا کودکانی که در این کارگاه شرکت داشتند، آموخته‌های شان را با برگزاری ۱۲ کارگاه آموزشی در لیسه‌های پسرانه و دخترانه‌ی کرمان و سایر مکاتب هم جوار کرمان، به کودکان دیگر آموزش دهند.

در هر کارگاهی که قرار است برگزار گردد، ۳۰ کودک شرکت کنند که به این ترتیب، ۳۶۰ کودک دیگر، در مورد حقوق بشری شان آموزش خواهند دید.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>