مرگ یک مادر در هر دو ساعت؛ کمبود چهارهزار قابله

| 9 May 2017, 22:32

افغانستان روز جهانی قابله‌ها را امروز سه‌شنبه در حالی تجلیل کرد که هنوز هم تمام خانم‌های باردار به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و چهارهزار قابله دیگر نیاز است.

دوکتور فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در این مراسم گفت که با وجود بهبود عرضه خدمات بهداشتی در سراسر کشور؛ اما هنوز هم دسترسی مادران به قابله‌ها در سطح پایینی قرار دارد.

به گفته‌ی وزیر صحت، با آنکه میزان مرگ‌ و میر مادران نسبت به گذشته کاهش قابل ملاحظه‌یی داشته است؛ اما هنوز هم افغانستان بیشترین میزان مرگ و میر مادران را در جهان به خود اختصاص داده است.

او افزود: «در حال حاضر، به طور میانگین، در هر دو ساعت یک مادر (حدود ۲۸۷ هزار تن در سال) و در جهان دو میلیون و ۷۰۰ هزار نوزاد نیز سالانه در ماه اول زندگی جان خود را از دست می‌دهند. ما با بهبود خدمات قابله‌گی، می‌توانیم مرگ و میر مادران و نوزادان را به صورت قابل ملاحظه‌یی کاهش دهیم».

براساس آمار صحت و دموگرافی افغانستان، در هر صد هزار ولادت زنده، یک‌هزار و ۲۹۱ مادر جان شان را از دست می‌دهند. 

در حال حاضر، بیش از هفت‌هزار قابله در سراسر کشور خدمات بهداشتی را به مادران باردار عرضه می‌کنند؛ ولی وزیر صحت گفت که به آموزش چهارهزار قابله‌ی دیگر نیاز است.

 دارد؛ اما برای ارایه خدمات قابلگی به تمام مادران، نیاز است تا چهار هزار قابلۀ دیگر نیز آموزش ببینند.

 

چالش‌ها

افغانستان در حالی با کمبود شدید قابله‌ها روبه‌رو است که در بسیاری ولایات دوردست، فرهنگ و سنت‌های ناپسند جامعه در تمامی عرصه‌های اجتماعی ریشه دوانده است.

در شماری از ولایات، دختران پس از دوره‌ی ابتدایی، اجازه ندارند که به مکتب بروند و در این گونه ولایات چالش‌های چون نبود قابله‌ها و داکتران زن، به وجود می‌آید.

ولایت پکتیکا یکی از این ولایات است که در اواخر سال گذشته خورشیدی، دوکتور هما یگانه متخصص بخش نسایی و ولادی که به خواست و علاقه خود به پکتیکا رفته بود، آن ولایت را به دلایل چون سنت‌ها ناپسند جامعه ترک کرد.

خودداری شماری از قابله‌ها از کار در روستاها و مناطق دورافتاده، چالش عمده‌ای دیگر است.

از سوی دیگر، میزان بالای مراقبت‌های ولادی یکی دیگر از چالش‌ها است. بر اساس ارقام وزارت صحت، سال گذشته اضافه از ۳۷۰ هزار ولادت در سراسر کشور صورت گرفت که به طور اوسط هر قابله بیش از ۳۹۰ مراقبت ولادی را انجام داده استږ

وزارت صحت این میزان مراقبت‌های ولادی را خلاف معیارهای جهانی و بالاتر از معیارهای جهانی خوانده است.

با این همه، وزیر صحت تعهد کرد که از قابله‌گی چون یک مسلک مستقل حمایت و در راستای توسعه‌ی آن تلاش خواهد کرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>