نقض حق دسترسی به خدمات صحی و فعالیت تیم‌های سیار صحی در بامیان

| 8 May 2017, 18:39

درحالی که اکثریت باشنده‌گان بامیان در مناطق دوردست این ولایت، از دسترسی به خدمات معیاری صحی که یکی از حقوق شهروندی شان است، محروم اند؛ اما فعالیت ۹ تیم صحی سیار در درروستاهای دوردست، مؤثر بوده است.

داکتر وفی‌الله کامه‌وی سرپرست ریاست صحت عامه بامیان می‌گوید که فعالیت این تیم‌های سیار صحی، برای کاهش مرگ و میر کودکان و مادران و دسترسی ساده مردم به خدمات اولیه صحی مؤثر بوده است.

داکتر کاموی می‌افزاید: «این تیم‌های صحی در ساحات دوردست که مراکز صحی موجود نیست، فعالیت می‌کنند و در ماه یک بار مریضان را که عمدتأ شامل زنان حامله و مریضان سراپا اند، معاینه کرده و برای‌شان ادویه تجویز می‌شود که مفیدیت خیلی خوبی به جا گذاشته است».

برخی از باشنده‌گان بامیان نیز که از خدمات تیم‌های سیار صحی در روستاهای‌شان مستفید شده اند، می‌گویند که با استخدام افراد متخصص و گسترش فعالیت‌های این تیم‌ها، مشکلات مردم کاهش خواهد یافت.

رجب‌علی محمدی یکی از باشنده‌گان بامیان می‌گوید: تیم‌های سیار صحی که از دو سال بدین‌سو در ولایت بامیان فعالیت می‌کنند، خیلی سهولت ایجاد کرده است.

اما او می‌گوید: «ادویه‌ی که آنان در اختیار مریضان قرارمی‌دهند، خیلی اندک است و باید دوای بیشتر در اختیار آنان قرار گیرد».

تطبیق واکسین برای کودکان و مادران از جمله وظایف دیگر این تیم‌ها است که نتایج مثبتی را برای کاهش امراض در نزد مادران و کودکانشان به دنبال داشته است.

ذکیه یکی از باشنده‌گان ولسوالی سیغان ولایت بامیان می‌گوید که در بسیاری ساحات، مردم به مراکز صحی دسترسی ندارند و اگر کسی مریض شود با مرکب، اسب و یا موترسایکل به مراکز صحی انتقال می‌شوند.

به گفته‌ی وی، در بسیاری اوقات مادران باردار و یا کودکان به دلیل دوری راه جان می‌بازند؛ اما فعالیت‌ تیم‌های صحی در روستاها، برای جلوگیری از مرگ و میر بیماران و دسترسی مردم محل به خدمات صحی تأثیر مثبتی به جا خواهد گذاشت.

تیم‌های سیار صحی در بیش از ده ولایت افغانستان اکنون فعالیت دارند. این تیم‌های صحی به هدف گسترش عرضه خدمات صحی درسطح روستاهای دوردست افغانستان، از سوی موسسه یونیسف تشکیل شده است.

هرتیم سیار صحی در بامیان، دارای چهار کارمند - یک قابله، یک داکتر، واکسیناتور و یک راننده - است که در یک ماه ۳۰ تا۵۰ روستا را تحت پوشش خدمات صحی قرار می‌دهند.

گزارشگر: هاکان

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>