مانور آگاهی دهی از خطرات زلزله برای دانش آموزان

| 3 May 2017, 16:49

نخستین مانور آگاهی دهی از خطر زلزله برای دانش آموزان لیسه غازی امروز در شهر کابل برگزار گردید

این مانور را وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به همکاری برخی از نهادهای بین المللی برگزار کرده بود.

در این مانور دانش آموزان تمثیل فرار از زلزله، خاموش کردن آتش سوزی را اجرا کردند

بخش دیگر این مانور نجات زخمی های زلزله و انتقال آنان به ساحه امن و امبولانس بود

احمدویس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که نظر دارند تا این نوع مانورها را بر علاوه کابل در ولایات نیز برگزار کنند

کابل مانیتور

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>